TTT4WBL (2017-2020)

Erasmus+ KA3 Policy Experimentation Project

582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY

Testing New Approaches to Training VET and Wprokplace Tutors for Work-based Learning
Jaunas pieejas profesionālās izglītības prakšu vadītāju un DVBM vadītāju mācībām

Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti:

  • Iepazīstināt partnerus un Eiropas Komisiju ar “Tandem training for WBL Tutors” (prakšu vadītāji no skolām mācās kopār ar DVBM vadītājiem no uzņēmumiem) metodiku;
  • Sagatavot vadošos trenerus DVBM vadītāju mācībām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā;
  • Novadīt mācību seminārus 300 DVBM vadītājiem Latvijā, 300 DVBM vadītājiem Lietuvā un 200 DVBM vadītājiem Igaunijā;
  • Novērtēt “Tandem Training” efektivitāti, izmantojot pētniecības metodes, un sagatavot ziņojumu Eiropas Komisijai par “Tandem Training” efektivitāti un rezultātiem.

Projekta mājas lapa: www.ttt4wbl-project.eu 

Projekta informācija angļu valodā:

Projekta brošūra: Lejupielādēt TTT4WBL brošūru

Projekta video materiāli: