Citi ES projekti

L2Paths (2013-2016)

Host country languages for migrants
Mītnes zemes valodu apguves iepējas migrantiem
543020-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP

  • Mācību programma valodu konsultantiem (language advisers)
  • Sagatvoti valodu konsultanti vairākās ES valstīs
  • “Pathfinder” platforma, kas palīdz orientēties valodas apguves iepējās

www.l2paths.eu; platforma: http://www.language-pathfinder.eu/

pathlogo


LOGI-N (2012-2013)

Local Guidance Networks: Promoting Stakeholder Cooperation for Youth Guidance at Community Level

Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā

login


Di-XL (2012-2014)

Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability of LLP results

Bibliotēkas: pārliecinošs partneris mūžizglītības rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā

531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP

dixllogo


Val-Net (2011-2012)

Towards an integrated system for validation of non-formal and informal learning: initiating a national network of cooperation and information exchange

Neformālās un ikdienējās mācīšanās sistēmas veidošana Latvijā

521409-LLP-1-2011-1-LV-KA1-KA1ECETA2

val_net-logo


Hansa-VET (2011-2013)

Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting Entrepreneurship Skills of VET Students

Uzņēmējdarbības prasmju veicināšana profesionālās izglītības jauniešiem praksēs
2011-1-LV1-LEO05-0221

hansa


Lead-In (2011-2013)

Mentoring for Adult Education Leaders: Skills to Promote Participation, Gender balance, Inclusion

Mentorings pieaugušo izglītības vadītājiem: Kā iesaistīt pieaugušos izglītībā, kā veicināt iekļaujošu attieksmi un

518634-LLP-1-2011-1-LV-GRUNDTVIG-GMP

lead_In-logo


JOYN 2.0 (2010-2013)

Language Learning Champions in social networks and On-line Media

Atbalsts valodu apguvei sociālajos tīklos

511817-LLP-1-2010-1-LV-KA2-KA2MP

JOYN2


SuN.Com (2011-2013)

Sustainable networking through a language learning community

Valodu apguves kopiena interneta vidē

511867-LLP-2010-1-GR-KA2-KA2MP

SUNCOM


Linking (2010-2011)

Lifelong Learning Strategies and Practices in Support of Growth, Inclusion, Well-being

191094-LLP-1-2010-1-LV-KA1-KA1ECETA

linkinglogo


A.L.L.I. (2008-2010)

Adult Learning for Immigrant Integration

Pieaugušo izglītība imigrantu integrācijai

142048-LLP-1-IT-GRUNDTVIG-GMT

Izstrādāta metodika darbam ar imigrantiem (atšķirīgu kultūru pārstāvjiem)

ALII


INTERACT

Intercultural Training: Interactive ICT Tools for Entrepreneurs

134260-LLP-1-2007-1-LV-GRUNDTVIG-GMT

Lietišķā komunikācija starptautiskā vidē.

Mācību kurss un rokasgrāmata vadītāju un uzņēmēju apmācībai

interact