Q-Placements (2013-2015)

VET-Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements and Apprenticeships
Profesionālās izglītības un uzņēmumu sadarbība prakšu kvalitātes nodrošināšanai
2013-1-LV1-LEO05-05342

  • Mācību programmas kopīgiem prakšu vadītāju un darbaudzinātāju semināriem
  • Novadītas mācības kopā aptuveni 200 prakšu vadītājiem un darbaudzinātājiem vairākās ES valstīs;
  • Prakšu kvalitātes rokasgrāmata
  • Vadlīnijas prakšu vadītāju un darbaudzinātāju apmācībai

www.qualityplacements.eu

pathlogobb