ExcellWBL

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for VET 

Project No. 2019-1-LV01-KA202-060413

ExcellWBL (Baltic Examples of Excellence in WBL: Tutors, Companies, Networks)

Baltijas DVBM izcilības piemēri: prakšu vadītāji, uzņēmumi, sadarbības tīkli

Projekta ilgums: 01.09.2019. – 31.08.2021.

Projekta mērķis:

Apkopot izcilības Baltijas valstu piemērus, lai popularizētu darba vidē balstītas mācības, uzrunājot un mudinot profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, darba vidē balstītu mācību mentorus, biznesa pārstāvjus un valsts iestādes.

Ar “ExcellWBL” palīdzību tiek plānots panākt plašāku izpratni par darba vidē balstītām mācībām, stiprināt darba vidē balstītās mācībās iesaistīto pušu sadarbību, kā arī vairāk nodrošināt labas prakses piemērus par tāda veida sadarbību darba vidē balstītās mācībās, kas turpmāk radīs pozitīvu ietekmi uz profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, viņu prasmēm un zināšanām, lai nostiprinātu viņu pozīciju uzņēmumos.

Projekta plānotie rezultāti:

  • Atvērtie izglītības resursi “Nacionālie izcilības piemēri darba vidē balstītās mācībās: Latvija, Igaunija, Lietuva”;
  • Situāciju grāmata “ExcellWBL”: “Izvēlētie izcilības piemēri Baltijas valstu darba vidē balstītās mācībās”, kas tiks publicēta arī kā atvērtais izglītības resurss;
  • Mācību programma: “Baltijas darba vidē balstītu mācību veicināšana, izmantojot piemērus, praktiskas situācijas un savstarpējas mācīšanās” kas domāta profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, darba vidē balstītu mācību koordinatoriem un ieinteresētām personām;
  • Aptuveni 280 cilvēki tiks iesaistīti projekta aktivitātēs;
  • Sagatavots materiāls, kas satur veiksmes piemērus un ko būs iespējams izmantot darba vidē balstīto mācību mentoru (no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem) un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju apmācību laikā.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.