ESTLAT-WBL (2018 – 2020)

Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia

Pārrobežu darba vidē balstītās mācības Igaunijā un Latvijā

Programma: Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma (EST-LAT)

Projekta Nr.Est-Lat 63

Projekta ilgums: 01.08.2018.-31.07.2020.

Kopējais budžets: 464 254,10 EUR

Projekta mērķis:

Projekta “ESTLAT-WBL” mērķis ir atbalstīt profesionālās izglītības skolu audzēkņus pārrobežu mobilitātēs, pamatojoties uz sadarbības starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem no Latvijas un Igaunijas. 

Latvija un Igaunija pilnveido darba vidē balstītas mācības, lai iegūtu gan kvalificētu darbaspēku, gan lai veicinātu ekonomisko izaugsmi. Daudzos gadījumos darba vidē balstītas apmācības dod jauniešiem iespēju atrast darbu.

ESTLAT-WBL projekta laikā, kopā tiks organizētas 112 pārrobežu mobilitātes:

  • 80 mobilitātes skolēniem no profesionālās izglītības skolām (40 audzēkņiem no Latvijas skolām uz Igaunijas MVU un 40 audzēkņiem no Igaunijas skolām uz Latvijas MVU)
  • 12 mobilitātes uzņēmumu prakšu vadītājiem (6 no Latvijas uz Igauniju un 6 no Igaunijas uz Latviju)
  • 20 mobilitātes prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības skolām (10 no Latvijas un 10 no Igaunijas)

Baltic Bright uzdevums šajā projektā ir organizēt un novadīt tandem-seminārus prakšu vadītājiem no skolām un uzņēmumiem, un nodrošināt valodu atbalstu mobilitāšu dalībniekiem.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.