e-VET

(2021 – 2023)

Profesionālās izglītības pedagogi kā digitālās izglītības veidotāji

Projekta mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības pedagogu digitālās prasmes un viņu spēju vadīt attālinātās mācības. Projekta aktivitātes un rezultāti:

– aptauja un pārskats par profesionālās izglītības pedagogu lietotajiem digitālajiem rīkiem un viņu digitālo prasmju vajadzībām;

– 2 mācību semināri partnerorganizāciju pārstāvjiem;

– vadlīnijas attālināto un hibrīd-mācību veidošanai un vadīšanai.

Projekta vadošais partneris ir mācību centrs “Žirmūnai” no Lietuvas. Projekta partneri pārstāv Beļģiju, Latviju, Portugāli, Somiju un Turciju.