Baltic Green Leadership

VET Students as Agents of Change (Green Leadership)

      Erasmus+ Cooperation Partnerships project No. 2022-1-LV01-KA220-VET-000089171

  • Kopējais budžets: 400’000,00 EUR
  • Projekta ilgums: 01.11.2022 – 31.10.2025
  • Partnervalstis: Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija

Lai nodrošinātu labāku un zaļāku nākotni, ir jārīkojas tagad. Vadoties pēc ES Komisijas datiem, aprites ekonomikas pasākumu īstenošana Eiropā līdz 2030. gadam var palielināt ES IKP par papildu 0,5% un radīt aptuveni 700 000 jaunu darba vietu. Ir saprotams, ka profesionālā izglītība spēlēs būtisku lomu šo rādītāju sasniegšanā. Profesionālā izglītība veicinās ne tikai pārkvalifikāciju un prasmju paaugstināšanu, bet arī profesionālās izglītības mācību satura pielāgošanu nozares vajadzībām.

Projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības lomu un līderību zaļajā pārejā.

Projekta vispārējie mērķi ir:

  1. Izstrādāt inovatīvas pieejas profesionālās izglītības jomā, ieviešot jaunas mācību metodes prasmju attīstībai ekonomikas, sabiedrības un darba tirgus vajadzībām.
  2. Risināt vides un klimata problēmas, attīstot profesionālās izglītības skolotāju, pasniedzēju un vadītāju zaļās kompetences un profesionālās izglītības audzēkņu zaļās un daudzpusīgās prasmes.

Projekta konkrētie mērķi ir:

  • Uzzināt par zaļo pāreju Baltijas reģionā; apkopot zaļo tehnoloģiju un/vai aprites ekonomikas labās prakses piemērus Baltijas reģionā;
  • Izstrādāt un pilotēt apmācību programmu profesionālās izglītības skolotājiem, pasniedzējiem un vadītājiem;
  • Pārbaudīt inovatīvās mācību metodes un pieejas zaļo prasmju apguvei profesionālās izglītības iestādēs;
  • Veicināt profesionālās izglītības skolotāju un vadītāju apmācību programmas “Zaļā līderība” ilgtspējību, kā arī inovatīvas apmācību metodes un pieejas.

Vadošais partneris:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvija)

Projekta partneri:

Baltic Bright (Latvija)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Latvija)

Vocational Education and Training Center Žirmūnai (Lietuva)

Sykli (Somija)

Tartu Vocational College (Igaunija)

The Estonian Agricultural Museum (Igaunija)