ECVET-Enterprise (2016-2018)

Learning Outcomes Approach and ECVET Principles for Assessment and Validation of Work-based Learning and Apprenticeships: Training Programme and OER for VET and Enterprise Tutors

Mācīšanos rezultātos balstīta pieeja un ECVET principi darba vidē balstītu mācību (DVBM) vērtēšanai un atzīšanai: mācību programma un atvērtie izglītības resursi prakšu un DVBM vadītājiem

2016-1-LV01-KA202-022707

Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti:

  • Mācību programma un starptautisks mācību seminārs DVBM un prakšu vadītājiem;
  • Vienota izpratne par mācīšanās rezultātiem un vērtēšanu starp skolām un uzņēmumiem;
  • Vienota izpratne par mācīšanās rezultātiem un vērtēšanu starp dažādām ES valstīm;
  • Atvērtie izglītības resursi DVBM un prakšu vadītājiem;
  • Atbalsta rīki DVBM un prakšu vadītājiem;

Projekta brošūra: ECVET LEAFLET
Mācību programma un materiāli: http://qualityplacements.eu/ecve-training-for-wbl/
Atvērtie izglītības resursi: http://qualityplacements.eu/open-education-resources/