Turpinām strādāt pie profesionālās izglītības prakšu vadītāju tālākizglītības programmām

Turpinām strādāt pie profesionālās izglītības prakšu vadītāju tālākizglītības programmām. Uzsākts ECVET- Enterprise – Erasmus + KA2 projekts par kompetenču pieeju profesionālās izglītības prakšu, darba vidē balstītu mācību un mācekļu vērtēšanā: Learning Outcomes Approach and ECVET principles for Assessment and Validation of WBL and Apprenticeships: Training Program and OER for VET and Enterprise Tutors. Projekts tika uzsākts 2016.gada oktobrī. 2017.gada maijā notiks starptautisks mācību seminārs prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un no uzņēmumiem par ECVET un kompetenču pieejas izmantošanu darba vidē balstītās mācībās.