Latviešu valodas C prasmes līmeņa apmācības PII pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem

Ja vēlaties nostiprināt latviešu valodas zināšanas un pielietot savas prasmes latviešu valodas lietošanā ikdienā un darbā ar bērniem un kolēģiem, piedāvājam latviešu valodas C prasmes līmeņa apmācības PII pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Šobrīd apmācības notiek divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs.