Bezmaksas kursi bezdarbniekiem ar NVA kuponu

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Mācību un konsultāciju centrs

„ Baltic Bright” piedāvā bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kuri saņēmuši NVA kuponu, iespēju papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes.

  • Datorzinības
  • Svešvalodas (angļu, vācu , krievu)
  • Valsts valoda

Vairāk informācijas šeit.

Mācību kurss- treniņš „Kā efektīvi apkalpot klientu pa tālruni”.

Sarunas klientu apkalpošanas procesā pa tālruni mēdz būt grūtas. Ja sarunas tēma ir sarežģīta, mēs cīnāmies. Bieži sarunā viedoklis var tikt izteikts augstprātīgi un ar pārākuma apziņu. Un tad seko sarunas partnera agresīvā reakcija,  kas šķiet pārsteidzoša un biedējoša. Starp cilvēkiem var rasties plaisa, kas reizēm var iznīcināt attiecības.

Vairāk informācijas šeit.

Piedāvājam diskusiju klubu

Ja vēlaties neformālā un brīvā gaisotnē uzlabot un pilnveidot savas svešvalodas zināšanas, piedāvājam

Diskusiju klubu

  • Latviešu valodā
  • Angļu valodā
  • Krievu valodā

Vairāk informācijas šeit.

Latviešu valodas C prasmes līmeņa apmācības PII pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem

Ja vēlaties nostiprināt latviešu valodas zināšanas un pielietot savas prasmes latviešu valodas lietošanā ikdienā un darbā ar bērniem un kolēģiem, piedāvājam latviešu valodas C prasmes līmeņa apmācības PII pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem. Šobrīd apmācības notiek divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Turpinām strādāt pie profesionālās izglītības prakšu vadītāju tālākizglītības programmām

Turpinām strādāt pie profesionālās izglītības prakšu vadītāju tālākizglītības programmām. Uzsākts ECVET- Enterprise – Erasmus + KA2 projekts par kompetenču pieeju profesionālās izglītības prakšu, darba vidē balstītu mācību un mācekļu vērtēšanā: Learning Outcomes Approach and ECVET principles for Assessment and Validation of WBL and Apprenticeships: Training Program and OER for VET and Enterprise Tutors. Projekts tika uzsākts 2016.gada oktobrī. 2017.gada maijā notiks starptautisks mācību seminārs prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un no uzņēmumiem par ECVET un kompetenču pieejas izmantošanu darba vidē balstītās mācībās.

Uzlabo datorzināšanas MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook!

Kā strādāt ātrāk un efektīvāk? Uzzini par MS Office 2013 atšķirībām un uzlabojumiem salīdzinot ar vecākām MS Office versijām. Pilnveido arī Excel zināšanas! Piedāvājam treniņus uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem.

Seminārs-darbnīca: Lietišķā etiķete e-pastos.

Elektroniskā saziņa kļūst par dominējošo komunikācijas veidu darba vidē. Uzzini kā lietot e-pastu, lai veidotu cieņpilnas attiecības ar klientiem un partneriem, starp vadītājiem un padotajiem un starp kolēģiem. Seminārs-darbnīca paredzēts uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem, kas izmanto e-pastu iekšējā un ārējā saskarsmē. Piedāvājums.