ES Projekti

TTT4WBL (2017-2020)

Erasmus+ KA3 Policy Experimentation Project

582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY

Testing New Approaches to Training VET and Wprokplace Tutors for Work-based Learning
Jaunas pieejas profesionālās izglītības prakšu vadītāju un DVBM vadītāju mācībām

Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti:

 • Iepazīstināt partnerus un Eiropas Komisiju ar “Tandem training for WBL Tutors” (prakšu vadītāji no skolām mācās kopār ar DVBM vadītājiem no uzņēmumiem) metodiku;
 • Sagatavot vadošos trenerus DVBM vadītāju mācībām Latvijā, Igaunijā, Lietuvā;
 • Novadīt mācību seminārus 300 DVBM vadītājiem Latvijā, 300 DVBM vadītājiem Lietuvā un 200 DVBM vadītājiem Igaunijā;
 • Novērtēt “Tandem Training” efektivitāti, izmantojot pētniecības metodes, un sagatavot ziņojumu Eiropas Komisijai par “Tandem Training” efektivitāti un rezultātiem;


ECVET-Enterprise (2016-2018)

Learning Outcomes Approach and ECVET Principles for Assessment and Validation of Work-based Learning and Apprenticeships: Training Programme and OER for VET and Enterprise Tutors

Mācīšanos rezultātos balstīta pieeja un ECVET principi darba vidē balstītu mācību (DVBM) vērtēšanai un atzīšanai: mācību programma un atvērtie izglītības resursi prakšu un DVBM vadītājiem

2016-1-LV01-KA202-022707

Projekta mērķi un sasniedzamie rezultāti:

 • Mācību programma un starptautisks mācību seminārs DVBM un prakšu vadītājiem;
 • Vienota izpratne par mācīšanās rezultātiem un vērtēšanu starp skolām un uzņēmumiem;
 • Vienota izpratne par mācīšanās rezultātiem un vērtēšanu starp dažādām ES valstīm;
 • Atvērtie izglītības resursi DVBM un prakšu vadītājiem;
 • Atbalsta rīki DVBM un prakšu vadītājiem;

Projekta brošūra: ECVET LEAFLET
Mācību programma un materiāli: http://qualityplacements.eu/ecve-training-for-wbl/
Atvērtie izglītības resursi: http://qualityplacements.eu/open-education-resources/


L2Paths (2013-2016)

Host country languages for migrants
Mītnes zemes valodu apguves iepējas migrantiem
543020-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP

 • Mācību programma valodu konsultantiem (language advisers)
 • Sagatvoti valodu konsultanti vairākās ES valstīs
 • “Pathfinder” platforma, kas palīdz orientēties valodas apguves iepējās

www.l2paths.eu; platforma: http://www.language-pathfinder.eu/

pathlogo


Q-Placements (2013-2015)

VET-Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements and Apprenticeships
Profesionālās izglītības un uzņēmumu sadarbība prakšu kvalitātes nodrošināšanai
2013-1-LV1-LEO05-05342

 • Mācību programmas kopīgiem prakšu vadītāju un darbaudzinātāju semināriem
 • Novadītas mācības kopā aptuveni 200 prakšu vadītājiem un darbaudzinātājiem vairākās ES valstīs;
 • Prakšu kvalitātes rokasgrāmata
 • Vadlīnijas prakšu vadītāju un darbaudzinātāju apmācībai

www.qualityplacements.eu

pathlogobb


LOGI-N (2012-2013)

Local Guidance Networks: Promoting Stakeholder Cooperation for Youth Guidance at Community Level

Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā

login


Di-XL (2012-2014)

Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability of LLP results

Bibliotēkas: pārliecinošs partneris mūžizglītības rezultātu ilgtspējas nodrošināšanā

531194-LLP-2012-LV-KA4-KA4MP

dixllogo


Val-Net (2011-2012)

Towards an integrated system for validation of non-formal and informal learning: initiating a national network of cooperation and information exchange

Neformālās un ikdienējās mācīšanās sistēmas veidošana Latvijā

521409-LLP-1-2011-1-LV-KA1-KA1ECETA2

val_net-logo


Hansa-VET (2011-2013)

Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting Entrepreneurship Skills of VET Students

Uzņēmējdarbības prasmju veicināšana profesionālās izglītības jauniešiem praksēs
2011-1-LV1-LEO05-0221

hansa


Lead-In (2011-2013)

Mentoring for Adult Education Leaders: Skills to Promote Participation, Gender balance, Inclusion

Mentorings pieaugušo izglītības vadītājiem: Kā iesaistīt pieaugušos izglītībā, kā veicināt iekļaujošu attieksmi un

518634-LLP-1-2011-1-LV-GRUNDTVIG-GMP

lead_In-logo


JOYN 2.0 (2010-2013)

Language Learning Champions in social networks and On-line Media

Atbalsts valodu apguvei sociālajos tīklos

511817-LLP-1-2010-1-LV-KA2-KA2MP

JOYN2


SuN.Com (2011-2013)

Sustainable networking through a language learning community

Valodu apguves kopiena interneta vidē

511867-LLP-2010-1-GR-KA2-KA2MP

SUNCOM


Linking (2010-2011)

Lifelong Learning Strategies and Practices in Support of Growth, Inclusion, Well-being

191094-LLP-1-2010-1-LV-KA1-KA1ECETA

linkinglogo


A.L.L.I. (2008-2010)

Adult Learning for Immigrant Integration

Pieaugušo izglītība imigrantu integrācijai

142048-LLP-1-IT-GRUNDTVIG-GMT

Izstrādāta metodika darbam ar imigrantiem (atšķirīgu kultūru pārstāvjiem)

ALII


INTERACT

Intercultural Training: Interactive ICT Tools for Entrepreneurs

134260-LLP-1-2007-1-LV-GRUNDTVIG-GMT

Lietišķā komunikācija starptautiskā vidē.

Mācību kurss un rokasgrāmata vadītāju un uzņēmēju apmācībai

interact